Veilig en gezond voedsel voor iedereen!

21.04.2020
duurzaamheid

Duurzaam gebruik

Europa en België zijn bezorgd om het milieu. En terecht. Ook Phytofar ijvert voor een leefbaar milieu door het duurzaam gebruik en correct toepassen van gewasbeschermingsmiddelen tot één van haar kerntaken te hebben verheven.

IPM
Sinds 2014 past iedere land- en tuinbouwer de principes van geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management – IPM) toe op het bedrijf.

IPM wordt geregeld door de Europese richtlijn die handelt over duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (Richtlijn 2009/128). Bij IPM worden alle mogelijke gewasbeschermingstechnieken geïntegreerd toegepast. Voor de bestrijding van insecten bijvoorbeeld, gebruikt men waar mogelijk natuurlijke vijanden, zoals sluipwespen of lieveheersbeestjes. Voor het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen (natuurlijke en mensgemaakte), denken we aan het gebruik van selectieve middelen die de nuttige organismen sparen, het toepassen van resistentiestrategieën, het vermijden van puntvervuiling, het gebruiken van driftreducerende doppen, het respecteren van de spuitvrije bufferzone, het zo veel mogelijk spoelen van het spuittoestel op het veld en het correct inleveren van lege verpakkingen bij AgriRecover. Het is juist deze combinatie van verschillende oplossingen, die IPM zo duurzaam maakt en toelaat om kostbare grondstoffen zoals land en water optimaal te benutten!

Meer info over geïntegreerde gewasbescherming IPM vind je in de Praktijkgids IPM van de Vlaamse Overheid.

Landgebruik

De groeiende vraag naar voedsel kan een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. Verwacht wordt namelijk dat de voedselvraag tegen 2050 met 70% zal toenemen. Wij staan voor een cruciale uitdaging: hoe komen wij tot een gezond evenwicht tussen het verhogen van de voedselproductie en het behoud van de biodiversiteit in de natuur? Landbouw en biodiversiteit zijn niet van elkaar te scheiden.

Er zijn twee opties om te voldoen aan de stijgende voedselvraag: Gaan wij grond waar waardevolle ecosystemen groeien, in productie brengen om in de noodzakelijke stijging van de voedselvoorziening in Europa te voorzien? Of gaan wij de voedselproductie op landbouwgronden op een duurzame manier verhogen en daarbij geschikte duurzame methodes, zoals bodembescherming, een goed waterbeheer en het correcte en veilige gebruik van gewasbeschermingsmiddelen toepassen en tegelijkertijd maatregelen invoeren om de biodiversiteit in andere habitatgebieden te bevorderen?

Het is duidelijk dat we voor de 2de optie moeten kiezen: vermijd om waar ook ter wereld nog meer land te verbouwen en concentreer je op duurzame landbouwpraktijken om de productiviteit te verhogen. Wij hebben meer voedsel nodig, niet meer landbouwgrond. Daarom zullen wij moeten innoveren en de ontwikkelingen in wetenschap en technologie op een meer efficiënte manier moeten integreren in de landbouw en het landbouwbeleid. 

Water

België heeft de voorbije jaren vooruitgang geboekt op vlak van de waterkwaliteit, maar er blijft nog een lange weg af te leggen om proper oppervlaktewater te bekomen. Onderzoeks- en demoprojecten hebben de belangrijkste oorzaken van het terecht komen van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater aangetoond. Puntvervuiling is in grote mate verantwoordelijk voor de concentraties gewasbeschermingsmiddelen die in het oppervlaktewater worden gemeten en het vermijden ervan is dus van primordiaal belang voor een betere waterkwaliteit. Ook diffuse bronnen, zoals drift, kunnen aanleiding geven tot verontreiniging van oppervlaktewater. Verschillende maatregelen (de verplichting van driftreducerende doppen op de spuitmachine bijvoorbeeld) werden zowel federaal als regionaal reeds uitgewerkt om diffuse verontreiniging in te perken.

Fyteauscan sensibiliseert en informeert

Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor de productie van drinkwater en het behoud van gewasbeschermingsmiddelen. Veel activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen vinden plaats op het erf en kunnen een risico op puntvervuiling inhouden. Wanneer het spuittoestel op een verhard oppervlak op het bedrijf gevuld of gereinigd wordt, kunnen vermorsingen met gewasbeschermingsmiddelen via het rioolputje naar de gracht of in de riolering terechtkomen. Twee druppels gewasbeschermingsmiddel kunnen al een normoverschrijding veroorzaken in een volledige waterloop! Ze kunnen dan schade veroorzaken aan het milieu en de drinkwaterproductie bemoeilijken. Om landbouwers meer bewust te maken van puntvervuiling ontwikkelden Phytofar, Inagro en PROTECT'eau een sensibiliseringstool. De Fyteauscan detecteert vervuilingsrisico's en biedt advies op maat aan boeren om eventuele knelpunten aan te pakken.

De webtool maakt duidelijk waar (nog) mogelijkheden liggen op het bedrijf om puntvervuiling terug te dringen. De analyse gebeurt aan de hand van acht vragenlijsten over diverse activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen op het bedrijf waarbij puntvervuiling naar het oppervlaktewater kan optreden. Daarnaast geeft de Fyteauscan praktische informatie over maatregelen die de landbouwer kan nemen om het probleem te verminderen. Dankzij de technologie van de webapplicatie kan de land- en tuinbouwer dus onmiddellijk aftoetsen of er knelpunten zijn op zijn bedrijf en actie ondernemen!

De gratis Fyteauscan is bedoeld voor alle professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen. De landbouwer kan de Fyteauscan zelf uitvoeren, maar eventueel ook onder begeleiding van een adviseur, zoals bijvoorbeeld een fytodistributeur of een medewerker van een praktijkcentrum. Invullen maar!

Terug
sector-zet-in-op-innovatie-om-bij-te-dragen-aan-de-realisatie-van-de-duurzame-ontwikkelingsdoelen

Industrie in transitie

Belgische chemie en life sciences engageert zich met nieuw duurzaamheidsrapport voor Europese Green Deal
bekijk-het-nieuwe-filmpje-over-zieke-planten-en-plantenziekten-in-de-tuin-en-volg-phytofar-op-youtube

Bekijk het nieuwe filmpje over zieke planten en plantenziekten in de tuin

bekijk-de-nieuwe-filmpjes-over-bestuivers-en-onkruid-en-volg-phytofar-op-youtube

Bekijk de nieuwe filmpjes over bestuivers en onkruid

Na het belang van het etiket, het bestrijden van slakken en het beschermen van je huisdieren, kom je nu alles te weten over onkruid en bestuivers in onze twee nieuwe filmpjes.
residulimieten-in-een-complexe-wereldhandel-een-uitdaging-voor-de-hele-voedselketen

Residulimieten in een complexe wereldhandel: een uitdaging voor de hele voedselketen.

Veel van de in Europa geïmporteerde goederen zijn producten die niet commercieel of in onvoldoende hoeveelheden binnen Europa kunnen worden geteeld. Om invoer toe te laten hebben we importtoleranties nodig.
meer-dan-50-chemie-en-farmabedrijven-stappen-in-sectoraal-actieplan-om-minder-water-te-verbruiken

Meer dan 50 chemie- en farmabedrijven stappen in sectoraal actieplan om minder water te verbruiken.

Het vrijwillige initiatief sluit hiermee aan op de doelstellingen van de recent aangekondigde Blue Deal waarmee de Vlaamse regering voluit inzet op circulair watergebruik.
europese-industrie-van-gewasbeschermingsmiddelen-ja-ook-bio-engageert-zich-ter-ondersteuning-van-europese-green-deal

Europese industrie van gewasbeschermingsmiddelen engageert zich ter ondersteuning van Europese Green Deal.

De Europese industrie van gewasbeschermingsmiddelen heeft een set van ambitieuze engagementen aangenomen om de Europese Green Deal te ondersteunen.
nieuw-filmpje-lees-altijd-het-etiket-en-volg-phytofar-op-youtube

Nieuw filmpje: Lees altijd het etiket!

Er staat een schat aan informatie op het etiket van een gewas­beschermings­middel. Kijk snel naar het nieuwe filmpje en volg Phytofar op YouTube!
hoe-kan-je-best-je-huisdieren-beschermen-als-je-producten-voor-je-tuin-gebruikt

Hoe kan je best je huisdieren beschermen als je producten voor je tuin gebruikt?

Bekijk de nieuwe filmpjes en ga aan de slag!
belgie-koploper-voor-duurzaam-gebruik-van-gewasbescherming

België koploper voor duurzaam gebruik van gewas­bescherming.

Na een paar vertragingen als gevolg van de COVID-19-crisis, publiceerde de Europese Commissie eerder deze week een aantal documenten die belangrijk zijn voor de landbouw­sector.
voedselveiligheid

Voedselveiligheid:

alle wetenschappelijke studies tonen aan dat het eten van groenten en fruit gezond is, ongeacht of ze afkomstig zijn van geïntegreerde of biologische teelt.
phytofar-aan-het-woord-over-duurzaam-gebruik-van-gewasbescherming-op-plattelandstv-in-maart-2020

Phytofar aan het woord over duurzaam gebruik van gewasbescherming.

PlattelandsTV
wat-zijn-gewasbeschermingsmiddelen

Wat zijn gewasbeschermingsmiddelen?

Wettelijk gezien wordt een onderscheid gemaakt tussen pesticiden, gewasbeschermingsmiddelen en biociden
nut-van-gewasbescherming

Nut van gewasbescherming

Duurzame gewasbeschermingsmiddelen zijn cruciaal voor een voldoende productie van gezonde voeding.
huis-en-tuin

Huis en tuin

Zoek je producten om je gazon in topconditie te brengen en te houden? Wil je een handige, milieuvriendelijke val voor een eenvoudige controle van de buxusmot op je buxusplanten? Probeer je na het schoffelen en aanbrengen van een laag schors, nog een milieuvriendelijke onkruidbestrijder te vinden? In elk geval, Phytofar staat je met raad en daad bij!
openbaar-groen

Openbaar groen

Gewasbescherming is essentieel voor het veilig, gezond en mooi houden van openbaar groen, parken, bermen, sportterreinen, golfcourts, spoorwegen, industrie- en luchthaventerreinen en tuinen.
hoe-worden-gewasbeschermingsmiddelen-gemaakt

Hoe worden gewasbeschermingsmiddelen gemaakt?

Bij het ontwikkelen van een nieuw gewasbeschermingsmiddel zoeken wetenschappers eerst naar de 'zwakke punten’ van de plaag en trachten dan een molecule te ontwikkelen die deze zwakke punten aanvalt.
wetgeving

Wetgeving

De regelgeving om gewasbeschermingsmiddelen op de markt te brengen in de EU en in België is een van de strengste ter wereld.
recyclage-verpakkingen

Recyclage lege verpakkingen

In België coördineert AgriRecover de inzameling van lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, zaden en biociden uit de professionele sector. Ook de niet bruikbare gewasbeschermingsmiddelen, de zogenaamde NBGM, worden door hen opgehaald.
verlenging-fytolicentie

Verlenging Fytolicentie

Heb je nog niet voldoende activiteiten gevolgd om in orde te zijn voor de verlenging van de fytolicentie?
steekproef-naar-gewasbeschermingsmiddelen-in-mezenbollen-geruststellende-resultaten

Steekproef naar gewasbeschermingsmiddelen in mezenbollen: geruststellende resultaten.

Phytofar is tevreden met de resultaten van de steekproef van VELT waarbij onder andere gewasbeschermingsmiddelen in mezenbollen werden onderzocht. Het zijn geruststellende conclusies.
mezenonderzoek-toont-belang-van-goede-landbouwpraktijken

Mezenonderzoek toont belang van goede landbouwpraktijken.

Na mislukte broedpogingen en dode mezen in hun nest, onderzochten Velt en Vogelbescherming Vlaanderen of pesticiden werden teruggevonden in de dode mezenjongen.
overheid-en-industrie-gezamenlijke-aanpak-van-overschrijdingen-gewasbeschermingsmiddelen-in-belgisch-oppervlaktewater

Overheid en industrie gezamenlijke aanpak van overschrijdingen gewasbeschermingsmiddelen in Belgisch oppervlaktewater.

In België worden er in het oppervlaktewater nog te vaak werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen in concentraties die de toetsingswaarden overschrijden.
daar-is-de-lente-en-daar-begint-het-werk-in-de-tuin

Klaar om in de tuin te werken?

Callcenter en fabrikanten geven alle nodige informatie
correct-omgaan-met-gewasbeschermingsmiddelen-tips-van-boer-josse-en-jan-peeters

Correct omgaan met gewasbeschermingsmiddelen.

Tips van boer Josse en Jan Peeters.
correct-omgaan-met-gewasbeschermingsmiddelen-tips-van-boer-jean-pierre

Correct omgaan met gewasbeschermingsmiddelen.

Tips van boer Jean-Pierre.
correct-omgaan-met-gewasbeschermingsmiddelen-tips-van-boer-jan

Correct omgaan met gewasbeschermingsmiddelen.

Tips van boer Jan.
correct-spuiten-problemen-uitsluiten

Correct spuiten = problemen uitsluiten!

Gouden regels en aandachtspunten vòòr, tijdens en na het bespuiten.
de-rol-van-duurzame-gewasbeschermingsoplossingen-bij-de-productie-van-gezonde-voeding

Gewasbescherming en gezonde voeding!

De rol van duurzame gewasbeschermingsoplossingen bij de productie van gezonde voeding.
phytofar-75-jaar-zorg-voor-de-mens-en-zijn-voedsel

Boek 75 jaar Phytofar

Naar aanleiding van haar 75ste verjaardag vroeg Phytofar aan voormalig VRT-journalist Paul Muys om een boek te schrijven over het verleden, heden en toekomst van de sector van de gewasbeschermingsmiddelen in België.
topps-drift-verminderen-flyer

TOPPS Drift verminderen, flyer

De uitgaven TOPPS promoten een combinatie van oplossingen, goede praktijken, advies, tips en middelen die het mogelijk maken tegelijk uw bedrijf zo goed mogelijk te beheren en het milieu te respecteren.
topps-drift-verminderen-boekje

TOPPS Drift verminderen, boekje

De uitgaven TOPPS promoten een combinatie van oplossingen, goede praktijken, advies, tips en middelen die het mogelijk maken tegelijk uw bedrijf zo goed mogelijk te beheren en het milieu te respecteren.
topps-afspoeling-en-erosie-verminderen-flyer

TOPPS Afspoeling en erosie verminderen, flyer

De uitgaven TOPPS promoten een combinatie van oplossingen, goede praktijken, advies, tips en middelen die het mogelijk maken tegelijk uw bedrijf zo goed mogelijk te beheren en het milieu te respecteren.
topps-afspoeling-en-erosie-verminderen-boekje

TOPPS Afspoeling en erosie verminderen, boekje

De uitgaven TOPPS promoten een combinatie van oplossingen, goede praktijken, advies, tips en middelen die het mogelijk maken tegelijk uw bedrijf zo goed mogelijk te beheren en het milieu te respecteren.
gewasbeschermingsmiddelen-pesticiden-en-bestuivende-insecten

Gewasbeschermingsmiddelen (pesticiden) en bestuivende insecten.

De gewasbeschermingsindustrie vertelt over onderzoek op bijen en de gezondheid van bestuivers.
Wie houdt nu niet van cookies