Veilig en gezond voedsel voor iedereen!

15.10.2020
residulimieten-in-een-complexe-wereldhandel-een-uitdaging-voor-de-hele-voedselketen

Residulimieten in een complexe wereldhandel: een uitdaging voor de hele voedselketen.

Wereldhandel kan enkel mits naleven van strikte regelgeving met Maximale Residulimieten en Importtoleranties

Consumenten in Europa hebben het hele jaar door de keuze uit een ruim aanbod, gaande van lokaal geproduceerde tot exotische gewassen (papaya, bananen, avocado,...). Vandaag is dit vanzelfsprekend. Gedurende de laatste decennia is de wereldwijde handel in landbouwproducten gegroeid. Om deze handel te waarborgen, en om de veiligheid van de Europese consument te verzekeren, worden maximale residulimieten (MRL’s) en importtoleranties (IT’s) voor gewasbeschermingsmiddelen gehanteerd.

Wat is een MRL?

De MRL of maximale residulimiet is een wettelijk vastgelegde norm in de Europese Verordening 396/2005 en geeft de maximale hoeveelheid restanten van gewasbeschermingsmiddelen weer die je mag terugvinden op een gewas. Het is geen toxiciteitslimiet, maar wel een referentie voor het controleren van de goede landbouwpraktijken. Een MRL wordt wel alleen maar vastgelegd als het bewezen wordt dat dit niveau van residu geen risico inhoudt voor de consument. Voor elke erkende actieve stof van een gewasbeschermingsmiddel en voor elk erkend gebruik of gewas, is er een wettelijke limiet vastgelegd. Deze limiet houdt niet alleen rekening met de goede landbouwpraktijken zoals voorgeschreven op het etiket, maar ook met het voedingspatroon van de verschillende groepen uit onze samenleving (kinderen, peuters,...) en daarbij worden grote veiligheidsmarges gehanteerd.

Wat is een IT?

Indien er geen MRL van kracht is omdat de actieve stof niet (of niet langer) erkend is in de betrokken teelt in Europa, dan kan er een importtolerantie of IT aangevraagd en vastgelegd worden om import in Europa mogelijk te maken. Dit kan enkel en alleen als de reden waarom de actieve stof in Europa niet (meer) erkend is, geen risico inhoudt voor de volksgezondheid! Een IT wordt bepaald volgens dezelfde Europese Verordening 396/2005 waarbij dezelfde veiligheidsstandaarden als voor een MRL worden gehanteerd. En net zoals voor een MRL, wordt de limiet van de IT gebaseerd op de goede landbouwpraktijken, maar dan volgens deze van het exporterende niet-Europese land. Ook deze norm houdt rekening met het voedingspatroon van de verschillende groepen uit onze samenleving. IT’s kunnen enkel worden vastgelegd, op voorwaarde dat er wordt voldaan aan de Europese beoordelingsvereisten, inclusief de beoordeling van het consumentenrisico om de veiligheid van de consument te waarborgen.

Daarom zal de consumptie van geïmporteerde producten in Europa volgens de importtolerantie, geen enkel risico inhouden voor de volksgezondheid.

Wanneer is een importtolerantie nodig?

  • Teelten zoals bananen, papaja,... zijn in Europa niet mogelijk omwille van de klimatologische condities. Om import van deze gewassen toe te laten in Europa is er een importtolerantie van gewasbeschermingsproducten voor deze teelten nodig.
  • Door lokale condities (bijvoorbeeld klimatologische omstandigheden) hebben landbouwers in niet- Europese landen te maken met andere plagen en ziekten waardoor een ander gebruik van een gewasbeschermingsmiddel (frequentie, toepassing en dosis) nodig is om het gewas te beschermen.
  • Een gewas groeit wel in Europa maar een bepaalde actieve stof is hier niet toegelaten omdat een specifieke ziekte of plaag hier niet voorkomt.
  • De bestaande MRL in Europa is niet in overeenstemming met deze van het exportland (vb. te laag voor specifieke gewas).
  • De actieve stof is niet toegelaten in Europa (nooit toegelaten of teruggetrokken).

Conclusie: veel van de in Europa geïmporteerde goederen zijn producten die niet commercieel of in onvoldoende hoeveelheden binnen Europa kunnen worden geteeld: bepaalde groenten en fruit, maar ook thee, koffie en cacao, of essentiële gewassen voor de landbouw- en voedselverwerkende industrie van Europa zoals soja. Om invoer toe te laten hebben we IT’s nodig.

Het huidige Europese beleid en de gevolgen voor de wereldhandel

Het huidige, strenge en op gevaar gebaseerde evaluatiebeleid van gewasbeschermingsmiddelen in Europa (Verordening 1107/2009) leidt ertoe dat er een aanzienlijk aantal MRL’s worden ingetrokken.

Een wijziging van de MRL brengt onzekerheden met zich mee voor zowel landbouwers in de exporterende landen, als voor de gewasbeschermings- en de voedingsindustrie. Bijvoorbeeld rijst heeft een lang verwerkingsproces om tot het bekende eindproduct te komen. Het is dan ook cruciaal dat er bij wijzigingen, transparante en voorspelbare overgangsmaatregelen worden gehanteerd.

De Europese Commissie stelt voor om de IT’s en MRLs te verwijderen voor actieve stoffen die niet meer zijn goedgekeurd in Europa. Tegelijkertijd heeft de Europese Commissie voorgesteld om een her-aanvraag voor IT’s toe te staan voor deze niet-vernieuwde actieve stoffen, die vervolgens geval per geval aan een risicobeoordeling worden onderworpen. Een dergelijk beleid is heel onvoorspelbaar en biedt onzekerheden. De Europese markt is namelijk een belangrijk mondiaal handelspunt voor landbouw- en voedselgerelateerde producten. De omgekeerde situatie geldt ook: Middelen die erkend zijn in Europa (voor bijvoorbeeld spruiten) hebben een IT nodig voor landen naar waar wij exporteren. Het vrije verkeer van goederen in een geglobaliseerde economie is van het grootste belang. Een uitgebreide analyse uitgevoerd door Bryant Christie schatte de waarde van wereldwijde grondstoffen die mogelijks door dit beleid worden getroffen op € 70 miljard.

Residulimieten zijn dus een uitdaging voor de hele voedselketen in een complexe wereldhandel!

Studie: Bryant, C. (2017). Estimation of Potentially Affected Agricultural Imports.

Terug
bekijk-het-nieuwe-filmpje-over-zieke-planten-en-plantenziekten-in-de-tuin-en-volg-phytofar-op-youtube

Bekijk het nieuwe filmpje over zieke planten en plantenziekten in de tuin

bekijk-de-nieuwe-filmpjes-over-bestuivers-en-onkruid-en-volg-phytofar-op-youtube

Bekijk de nieuwe filmpjes over bestuivers en onkruid

Na het belang van het etiket, het bestrijden van slakken en het beschermen van je huisdieren, kom je nu alles te weten over onkruid en bestuivers in onze twee nieuwe filmpjes.
meer-dan-50-chemie-en-farmabedrijven-stappen-in-sectoraal-actieplan-om-minder-water-te-verbruiken

Meer dan 50 chemie- en farmabedrijven stappen in sectoraal actieplan om minder water te verbruiken.

Het vrijwillige initiatief sluit hiermee aan op de doelstellingen van de recent aangekondigde Blue Deal waarmee de Vlaamse regering voluit inzet op circulair watergebruik.
europese-industrie-van-gewasbeschermingsmiddelen-ja-ook-bio-engageert-zich-ter-ondersteuning-van-europese-green-deal

Europese industrie van gewasbeschermingsmiddelen engageert zich ter ondersteuning van Europese Green Deal.

De Europese industrie van gewasbeschermingsmiddelen heeft een set van ambitieuze engagementen aangenomen om de Europese Green Deal te ondersteunen.
nieuw-filmpje-lees-altijd-het-etiket-en-volg-phytofar-op-youtube

Nieuw filmpje: Lees altijd het etiket!

Er staat een schat aan informatie op het etiket van een gewas­beschermings­middel. Kijk snel naar het nieuwe filmpje en volg Phytofar op YouTube!
hoe-kan-je-best-je-huisdieren-beschermen-als-je-producten-voor-je-tuin-gebruikt

Hoe kan je best je huisdieren beschermen als je producten voor je tuin gebruikt?

Bekijk de nieuwe filmpjes en ga aan de slag!
belgie-koploper-voor-duurzaam-gebruik-van-gewasbescherming

België koploper voor duurzaam gebruik van gewas­bescherming.

Na een paar vertragingen als gevolg van de COVID-19-crisis, publiceerde de Europese Commissie eerder deze week een aantal documenten die belangrijk zijn voor de landbouw­sector.
duurzaamheid

Duurzaam gebruik

Ook Phytofar ijvert voor een leefbaar milieu door het duurzaam gebruik en correct toepassen van gewasbeschermingsmiddelen tot één van haar kerntaken te hebben verheven.
voedselveiligheid

Voedselveiligheid:

alle wetenschappelijke studies tonen aan dat het eten van groenten en fruit gezond is, ongeacht of ze afkomstig zijn van geïntegreerde of biologische teelt.
phytofar-aan-het-woord-over-duurzaam-gebruik-van-gewasbescherming-op-plattelandstv-in-maart-2020

Phytofar aan het woord over duurzaam gebruik van gewasbescherming.

PlattelandsTV
wat-zijn-gewasbeschermingsmiddelen

Wat zijn gewasbeschermingsmiddelen?

Wettelijk gezien wordt een onderscheid gemaakt tussen pesticiden, gewasbeschermingsmiddelen en biociden
nut-van-gewasbescherming

Nut van gewasbescherming

Duurzame gewasbeschermingsmiddelen zijn cruciaal voor een voldoende productie van gezonde voeding.
huis-en-tuin

Huis en tuin

Zoek je producten om je gazon in topconditie te brengen en te houden? Wil je een handige, milieuvriendelijke val voor een eenvoudige controle van de buxusmot op je buxusplanten? Probeer je na het schoffelen en aanbrengen van een laag schors, nog een milieuvriendelijke onkruidbestrijder te vinden? In elk geval, Phytofar staat je met raad en daad bij!
openbaar-groen

Openbaar groen

Gewasbescherming is essentieel voor het veilig, gezond en mooi houden van openbaar groen, parken, bermen, sportterreinen, golfcourts, spoorwegen, industrie- en luchthaventerreinen en tuinen.
hoe-worden-gewasbeschermingsmiddelen-gemaakt

Hoe worden gewasbeschermingsmiddelen gemaakt?

Bij het ontwikkelen van een nieuw gewasbeschermingsmiddel zoeken wetenschappers eerst naar de 'zwakke punten’ van de plaag en trachten dan een molecule te ontwikkelen die deze zwakke punten aanvalt.
wetgeving

Wetgeving

De regelgeving om gewasbeschermingsmiddelen op de markt te brengen in de EU en in België is een van de strengste ter wereld.
recyclage-verpakkingen

Recyclage lege verpakkingen

In België coördineert AgriRecover de inzameling van lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, zaden en biociden uit de professionele sector. Ook de niet bruikbare gewasbeschermingsmiddelen, de zogenaamde NBGM, worden door hen opgehaald.
verlenging-fytolicentie

Verlenging Fytolicentie

Heb je nog niet voldoende activiteiten gevolgd om in orde te zijn voor de verlenging van de fytolicentie?
steekproef-naar-gewasbeschermingsmiddelen-in-mezenbollen-geruststellende-resultaten

Steekproef naar gewasbeschermingsmiddelen in mezenbollen: geruststellende resultaten.

Phytofar is tevreden met de resultaten van de steekproef van VELT waarbij onder andere gewasbeschermingsmiddelen in mezenbollen werden onderzocht. Het zijn geruststellende conclusies.
mezenonderzoek-toont-belang-van-goede-landbouwpraktijken

Mezenonderzoek toont belang van goede landbouwpraktijken.

Na mislukte broedpogingen en dode mezen in hun nest, onderzochten Velt en Vogelbescherming Vlaanderen of pesticiden werden teruggevonden in de dode mezenjongen.
overheid-en-industrie-gezamenlijke-aanpak-van-overschrijdingen-gewasbeschermingsmiddelen-in-belgisch-oppervlaktewater

Overheid en industrie gezamenlijke aanpak van overschrijdingen gewasbeschermingsmiddelen in Belgisch oppervlaktewater.

In België worden er in het oppervlaktewater nog te vaak werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen in concentraties die de toetsingswaarden overschrijden.
daar-is-de-lente-en-daar-begint-het-werk-in-de-tuin

Klaar om in de tuin te werken?

Callcenter en fabrikanten geven alle nodige informatie
correct-omgaan-met-gewasbeschermingsmiddelen-tips-van-boer-josse-en-jan-peeters

Correct omgaan met gewasbeschermingsmiddelen.

Tips van boer Josse en Jan Peeters.
correct-omgaan-met-gewasbeschermingsmiddelen-tips-van-boer-jean-pierre

Correct omgaan met gewasbeschermingsmiddelen.

Tips van boer Jean-Pierre.
correct-omgaan-met-gewasbeschermingsmiddelen-tips-van-boer-jan

Correct omgaan met gewasbeschermingsmiddelen.

Tips van boer Jan.
correct-spuiten-problemen-uitsluiten

Correct spuiten = problemen uitsluiten!

Gouden regels en aandachtspunten vòòr, tijdens en na het bespuiten.
de-rol-van-duurzame-gewasbeschermingsoplossingen-bij-de-productie-van-gezonde-voeding

Gewasbescherming en gezonde voeding!

De rol van duurzame gewasbeschermingsoplossingen bij de productie van gezonde voeding.
phytofar-75-jaar-zorg-voor-de-mens-en-zijn-voedsel

Boek 75 jaar Phytofar

Naar aanleiding van haar 75ste verjaardag vroeg Phytofar aan voormalig VRT-journalist Paul Muys om een boek te schrijven over het verleden, heden en toekomst van de sector van de gewasbeschermingsmiddelen in België.
topps-drift-verminderen-flyer

TOPPS Drift verminderen, flyer

De uitgaven TOPPS promoten een combinatie van oplossingen, goede praktijken, advies, tips en middelen die het mogelijk maken tegelijk uw bedrijf zo goed mogelijk te beheren en het milieu te respecteren.
topps-drift-verminderen-boekje

TOPPS Drift verminderen, boekje

De uitgaven TOPPS promoten een combinatie van oplossingen, goede praktijken, advies, tips en middelen die het mogelijk maken tegelijk uw bedrijf zo goed mogelijk te beheren en het milieu te respecteren.
topps-afspoeling-en-erosie-verminderen-flyer

TOPPS Afspoeling en erosie verminderen, flyer

De uitgaven TOPPS promoten een combinatie van oplossingen, goede praktijken, advies, tips en middelen die het mogelijk maken tegelijk uw bedrijf zo goed mogelijk te beheren en het milieu te respecteren.
topps-afspoeling-en-erosie-verminderen-boekje

TOPPS Afspoeling en erosie verminderen, boekje

De uitgaven TOPPS promoten een combinatie van oplossingen, goede praktijken, advies, tips en middelen die het mogelijk maken tegelijk uw bedrijf zo goed mogelijk te beheren en het milieu te respecteren.
gewasbeschermingsmiddelen-pesticiden-en-bestuivende-insecten

Gewasbeschermingsmiddelen (pesticiden) en bestuivende insecten.

De gewasbeschermingsindustrie vertelt over onderzoek op bijen en de gezondheid van bestuivers.
Wie houdt nu niet van cookies