Gewasbescherming: van ontwikkeling tot recyclage!

27.03.2020
wat-zijn-gewasbeschermingsmiddelen

Wat zijn gewasbeschermingsmiddelen?

Wettelijk gezien wordt een onderscheid gemaakt tussen pesticiden, gewasbeschermingsmiddelen en biociden, staat er te lezen op Fytoweb.be, de officiële website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Pesticiden worden gebruikt om ongewenste organismen te bestrijden. De term pesticide is een verzamelnaam voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Gewasbeschermingsmiddelen beschermen gewassen tegen schadelijke organismen of bestrijden onkruid. Ze worden vooral in de landbouw gebruikt, maar ook in tuinen. Er zijn insecticiden, fungiciden en herbiciden. Insecticiden worden gebruikt om insectenplagen zoals bladluizen te bestrijden. Met fungiciden behandelt men schimmels die van invloed kunnen zijn op het kiemen van zaden, de groei van gewassen en de kwaliteit van de geoogste producten. Met herbiciden bestrijdt men plantaardige plagen zoals vogelmuur, kleefkruid en vossenstaart, die het landbouwgewas van licht, water en voedsel beroven. Phytofar is de Belgische vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen.

Biociden bestrijden eveneens schadelijke organismen, maar ze hebben geen betrekking op levende planten. Voorbeelden zijn ontsmettingsmiddelen, muizengif, houtbeschermingsmiddelen en afweermiddelen. Meer info over biociden vind je bij de Belgische vereniging van fabrikanten, formuleerders en verdelers van biociden voor industrieelberoeps- en/of privé-gebruik Bioplus-Probois.

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden toegepast:

  • op velden voor het beplanten of op zaden voor het uitzaaien – om het gewas van meet af aan te beschermen;
  • op velden tijdens de groeifase van het gewas – om het gewas te beschermen;
  • op de geoogste producten – om aantasting tijdens de opslag te voorkomen;
  • tijdens de verwerking, het verpakken en het transport – om de kwaliteit, het uiterlijk en de houdbaarheid van het voedsel te beschermen.
Terug
raad-van-state-herbevestigt-waalse-overheid-moet-federale-bevoegdheden-respecteren-en-mocht-gebruik-van-glyfosaat-niet-verbieden

Raad van State herbevestigt

Waalse overheid moet federale bevoegdheden respecteren en mocht gebruik van glyfosaat niet verbieden.
nut-van-gewasbescherming

Nut van gewasbescherming

Duurzame gewasbeschermingsmiddelen zijn cruciaal voor een voldoende productie van gezonde voeding.
hoe-worden-gewasbeschermingsmiddelen-gemaakt

Hoe worden gewasbeschermingsmiddelen gemaakt?

Bij het ontwikkelen van een nieuw gewasbeschermingsmiddel zoeken wetenschappers eerst naar de 'zwakke punten’ van de plaag en trachten dan een molecule te ontwikkelen die deze zwakke punten aanvalt.
wetgeving

Wetgeving

De regelgeving om gewasbeschermingsmiddelen op de markt te brengen in de EU en in België is een van de strengste ter wereld.
distributie-en-transport

Distributie en transport

PhytoDis en PhytoTrans staan tot uw dienst.
recyclage-verpakkingen

Recyclage lege verpakkingen

In België coördineert AgriRecover de inzameling van lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, zaden en biociden uit de professionele sector. Ook de niet bruikbare gewasbeschermingsmiddelen, de zogenaamde NBGM, worden door hen opgehaald.
phytofar-75-jaar-zorg-voor-de-mens-en-zijn-voedsel

Boek 75 jaar Phytofar

Naar aanleiding van haar 75ste verjaardag vroeg Phytofar aan voormalig VRT-journalist Paul Muys om een boek te schrijven over het verleden, heden en toekomst van de sector van de gewasbeschermingsmiddelen in België.
autocontrolegids

Autocontrolegids in de sector van de productie en de distributie van gewasbeschermingsmiddelen.

Een nieuwe versie van de gids G-010 is beschikbaar!
Wie houdt nu niet van cookies