Gewasbescherming: van ontwikkeling tot recyclage!

13.01.2021
raad-van-state-herbevestigt-waalse-overheid-moet-federale-bevoegdheden-respecteren-en-mocht-gebruik-van-glyfosaat-niet-verbieden

Raad van State herbevestigt: Waalse overheid moet federale bevoegdheden respecteren en mocht gebruik van glyfosaat niet verbieden.

In april 2017 publiceerde de Waalse overheid een uitvoeringsbesluit dat het gebruik van glyfosaathoudende producten op haar grondgebied tijdelijk verbood. Het verwarrende was dat producten met glyfosaat toen in Wallonië wel verkocht mochten worden, maar dus niet gebruikt. De enige uitweg voor Phytofar om aan te kaarten dat ook de regio’s de Belgische (federale) en Europese spelregels moeten respecteren, was een geding aanspannen voor de Raad van State. Die geeft Phytofar nu gelijk en annuleert het Waalse besluit! Voor de vele tuinders in Wallonië: deze uitspraak verandert voor hen voorlopig … niets.

Op 11 januari 2021 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan in de rechtszaak die Phytofar in 2017 had aangespannen tegen het Waalse uitvoeringsbesluit over glyfosaathoudende gewasbeschermings-middelen. Dit uitvoeringsbesluit van april 2017 verbood voor 18 maanden (en voor 6 maanden voor professionele gebruikers) het gebruik van glyfosaathoudende gewasbeschermingsmiddelen op het Waalse grondgebied. Het verwarrende was dat producten met glyfosaat toen in België verkocht mochten worden, maar dus niet gebruikt mochten worden in Wallonië. Met deze rechtszaak wilde Phytofar aankaarten dat ook de regio’s, de Belgische (federale) en Europese spelregels moeten respecteren. Het gebrek aan legale en wetenschappelijke basis om, zonder een evaluatie van de betrokken producten, tot een gebruiksverbod over te gaan, hebben we eveneens willen aankaarten. Nu is er dus een uitspraak.

De Raad van State heeft beslist dat het Waalse uitvoeringsbesluit geannuleerd wordt en baseert zich hiervoor op het principe van het gebrek aan federale loyaliteit: dit regionale besluit was niet in overeenstemming met de federale regels. Dit argument werd ook in een eerdere rechtszaak al naar voor gebracht door het Grondwettelijk Hof. Phytofar is tevreden dat er door de regio’s geen “à la carte” versie kan gemaakt worden van de Europese en federale wetgeving. Phytofar betreurt wel dat daarvoor jaren van rechtsvacuüm en verwarring ontstaan is. In het Vlaams Gewest loopt momenteel nog een procedure met gelijkaardige inbreuken op de federale en Europese spelregels.

In de praktijk verandert er niets: het Waalse besluit gold voor 18 maanden, en was niet meer van toepassing. De federale overheid heeft ondertussen de markttoelatingen voor niet-professioneel gebruik aangepast waardoor glyfosaat niet meer toegelaten is voor particulieren.

Toch neemt dit niet weg dat Phytofar zich blijft scharen achter het feit dat regio’s de Belgische en Europese regels moeten respecteren en dat er hiervoor wettelijke en wetenschappelijk onderbouwde procedures voor gevolgd moeten worden. We willen hier graag als sector blijvend over communiceren.

Tegelijkertijd investeren we in oplossingen op maat van de amateur-tuinder én met oog voor mens en omgeving. Iedereen kan terecht op de website voor informatie over goed en veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Terug
wat-zijn-gewasbeschermingsmiddelen

Wat zijn gewasbeschermingsmiddelen?

Wettelijk gezien wordt een onderscheid gemaakt tussen pesticiden, gewasbeschermingsmiddelen en biociden
nut-van-gewasbescherming

Nut van gewasbescherming

Duurzame gewasbeschermingsmiddelen zijn cruciaal voor een voldoende productie van gezonde voeding.
hoe-worden-gewasbeschermingsmiddelen-gemaakt

Hoe worden gewasbeschermingsmiddelen gemaakt?

Bij het ontwikkelen van een nieuw gewasbeschermingsmiddel zoeken wetenschappers eerst naar de 'zwakke punten’ van de plaag en trachten dan een molecule te ontwikkelen die deze zwakke punten aanvalt.
wetgeving

Wetgeving

De regelgeving om gewasbeschermingsmiddelen op de markt te brengen in de EU en in België is een van de strengste ter wereld.
distributie-en-transport

Distributie en transport

PhytoDis en PhytoTrans staan tot uw dienst.
recyclage-verpakkingen

Recyclage lege verpakkingen

In België coördineert AgriRecover de inzameling van lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, zaden en biociden uit de professionele sector. Ook de niet bruikbare gewasbeschermingsmiddelen, de zogenaamde NBGM, worden door hen opgehaald.
phytofar-75-jaar-zorg-voor-de-mens-en-zijn-voedsel

Boek 75 jaar Phytofar

Naar aanleiding van haar 75ste verjaardag vroeg Phytofar aan voormalig VRT-journalist Paul Muys om een boek te schrijven over het verleden, heden en toekomst van de sector van de gewasbeschermingsmiddelen in België.
autocontrolegids

Autocontrolegids in de sector van de productie en de distributie van gewasbeschermingsmiddelen.

Een nieuwe versie van de gids G-010 is beschikbaar!
Wie houdt nu niet van cookies