Gewasbescherming: van ontwikkeling tot recyclage!

25.03.2020
hoe-worden-gewasbeschermingsmiddelen-gemaakt

Hoe worden gewasbeschermingsmiddelen gemaakt?

Bij het ontwikkelen van een nieuw gewasbeschermingsmiddel zoeken wetenschappers eerst naar de 'zwakke punten’ van de plaag en trachten dan een molecule te ontwikkelen die deze zwakke punten aanvalt. De actieve stof bestrijdt het schadelijke insect, het onkruid, of de schimmel zonder een effect te hebben op andere niet-beoogde organismen. De ontwikkeling van nieuwe actieve stoffen is ook van essentieel belang om het optreden van resistentie te beheersen door af te wisselen tussen de beschikbare gewasbeschermingsmiddelen.

Doeltreffend, maar milieuvriendelijk

Het zoeken naar een nieuwe actieve molecule is echter slechts het begin van een lang ontwikkelingsproces. Voor elke actieve stof die uiteindelijk op het veld van een landbouwer belandt, worden er tienduizenden andere buiten beschouwing gelaten. Dit omdat elke succesvolle molecule een hele reeks hindernissen moet overwinnen voor zij als gewasbeschermingsmiddel kan worden goedgekeurd.

De onderzoekers moeten zeker zijn dat ze in staat zullen zijn om de molecule in commerciële hoeveelheden te synthetiseren en dat die buiten het labo, in het veld, kan worden toegepast.

Terwijl de chemici aan deze problemen werken, testen biologen de doeltreffendheid van de molecule in het bestrijden van de beoogde plaag. Andere wetenschappers onderzoeken de toxicologie van de molecule en het gedrag in het milieu. Wordt zij snel afgebroken in de bodem? Blijven er residu's achter op het gewas?

Het is ook belangrijk om te weten welk effect de nieuwe molecule zou kunnen hebben op mensen, inclusief diegenen die in nauw contact komen met het product (zoals de fabrikanten, de personen die het middel toepassen en de consument). Hoe sneller dergelijke problemen kunnen worden vastgesteld en hoe sneller de molecule uit het onderzoeksprogramma kan worden geëlimineerd, hoe beter.

Al deze onderzoeksgegevens worden verzameld om het dossier aan te maken dat dan op het einde van het ontwikkelingsproces bij de bevoegde overheden ter goedkeuring zal worden ingediend. Om een gewasbeschermingsmiddel op de markt te kunnen brengen, besteden bedrijven gemiddeld ongeveer € 215 miljoen over een periode van 11 jaar!

Terug
raad-van-state-herbevestigt-waalse-overheid-moet-federale-bevoegdheden-respecteren-en-mocht-gebruik-van-glyfosaat-niet-verbieden

Raad van State herbevestigt

Waalse overheid moet federale bevoegdheden respecteren en mocht gebruik van glyfosaat niet verbieden.
wat-zijn-gewasbeschermingsmiddelen

Wat zijn gewasbeschermingsmiddelen?

Wettelijk gezien wordt een onderscheid gemaakt tussen pesticiden, gewasbeschermingsmiddelen en biociden
nut-van-gewasbescherming

Nut van gewasbescherming

Duurzame gewasbeschermingsmiddelen zijn cruciaal voor een voldoende productie van gezonde voeding.
wetgeving

Wetgeving

De regelgeving om gewasbeschermingsmiddelen op de markt te brengen in de EU en in België is een van de strengste ter wereld.
distributie-en-transport

Distributie en transport

PhytoDis en PhytoTrans staan tot uw dienst.
recyclage-verpakkingen

Recyclage lege verpakkingen

In België coördineert AgriRecover de inzameling van lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, zaden en biociden uit de professionele sector. Ook de niet bruikbare gewasbeschermingsmiddelen, de zogenaamde NBGM, worden door hen opgehaald.
phytofar-75-jaar-zorg-voor-de-mens-en-zijn-voedsel

Boek 75 jaar Phytofar

Naar aanleiding van haar 75ste verjaardag vroeg Phytofar aan voormalig VRT-journalist Paul Muys om een boek te schrijven over het verleden, heden en toekomst van de sector van de gewasbeschermingsmiddelen in België.
autocontrolegids

Autocontrolegids in de sector van de productie en de distributie van gewasbeschermingsmiddelen.

Een nieuwe versie van de gids G-010 is beschikbaar!
Wie houdt nu niet van cookies